Jan Opgård AS | Maskinentreprenør siden 1978

Våre tjenester

Veganlegg

Alle typer vei fra E6 til skogsveier.

Vann og avløp

Nødreparasjon til komplette boligfelt.

Byggefelt

Komplette boligfelt med vei, vann, avløp, tomte og ute miljø.

Industri og private tomter

Fra enkle industritomter til flyplasser.

Boring og sprenging

Alle typer sprengning.

Knusing, sortering og sikting

Mobilt knuseverk.

Rivning

Rivejobber betongknusing, branntomter og industribygg.

Spesialtransport

Våre semitrailere går hovedsakelig i fast transport av betongelementer. Vi har flere typer spesialhengere for både lange og høye kolli.

Samarbeidspartnere

 

Medlem av